Anëtarët

Gjyqtari

Pozicioni

1

SOKOL SADUSHI

Zëvëndës Kryetar

2

ILIR PANDA

Anëtar

3

ERVIN PUPE

Anëtar

4

SOKOL BINAJ

Anëtar

5

ALBANA BOKSI

Anëtare

6

SANDËR SIMONI

Anëtar

7

KLODIAN KURUSHI

Anëtar

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte