Detajet e Çështjes:

Nr. i çështjes:   53801-01187-00-2015
Tipi:   Penale
Titulli i çështjes:   PROKURORIA E APELIT TIRANE Kund
Dorëzuesi:   PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT TIRANE
Data e regjistrimit:   04.06.2015
Tipi i çështjes:   Ç.Penale Themeli / Falsifikimi i Dokumenteve (Ndryshuar) (Neni 186 K.P)
Inicializuar:   Rekurs
Statusi i çështjes:   Mbyllur
Ardhur prej:   Gjykata shkallës së parë Tiranë
Objekti i padisë/akuzës:   Falsifikim dokumentash.
Baza ligjore:   Neni 186/2 I K.P
Objekti i kundërpadisë:  
Baza ligjore e kundërpadisë:  

Palët:

I Pandehuri:  ALEKSANDER KOLMARKU ; GJERGJI TUSHAJ
Kërkues:  PROKURORIA E APELIT TIRANE

Relatori:  Guxim Zenelaj

Kalendari i çështjes:

Data ora seanca Data e planifikimit Relatori
15.02.2017 12:00:0003.02.2017Guxim Zenelaj
12.04.2017 09:40:0031.03.2017Guxim Zenelaj
19.04.2017 09:00:0012.04.2017Guxim Zenelaj

Data e vendimit:

Data e vendimit:   19.04.2017
Nr i vendimit:   00-2017-363
  Shkarko vendimin ]